New e-Tenders System has been launched. Visit http://sc.undp.md for details.


Title: Sale of office vehicle - Volkswagen Touran.

Reg. no.:Sale15/01155

Launch date: 30 October 2015, 10:30 (GMT+2:00)

Deadline: 09 November 2015, 16:30 (GMT+2:00)

Procurement method: Sale

Category: Vehicles

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME IN MOLDOVA

ANNOUNCES

the sale of office vehicle

Volkswagen Touran
Year of manufacture – 2008
Engine – 1390 cm3, gasoline
Mileage – 69636 km
Gear box – automatic

Instructions and Sale Conditions

 • Starting price: USD 6,800.00
 • The vehicle can be inspected in the period 30 October – 06 November 2015, between 09:00 and 17:00 at the following address: # 131, 31 August 1989 Street, Chisinau;
 • The sale will be made to the highest bidder, based on the offers received;
 • Bids, prepared in accordance with the form below, shall be submitted in sealed envelopes to the UNDP Office at the address # 131, 31 August 1989 Street, Chisinau, not later than 16:30 (local time) on 09 November 2015. The bids shall be marked with the note “Volkswagen Touran”. Late bids, or those submitted in un-sealed envelopes, shall not be considered. Offers can also be submitted electronically to the following email address: tenders-Moldova@undp.org;
 • UNDP reserves the right to reject any bid without providing the reasons for doing so;
 • Payment shall be made in cash or by bank transfer in Moldovan Lei at the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment;
 • The buyer agrees that the vehicle is sold “as is, where is”, in its present technical state without any written guarantees;
 • The sold vehicle is not subject to return or exchange;
 • The vehicle is NOT cleared of customs formalities;
 • UNDP will provide a receipt that will serve as the official bill of sale. UNDP will retain diplomatic license plates and registration documents in order to de-register the vehicles. UNDP will arrange necessary documents (official letter to authorities to arrange de-registration and customs declaration) within five working days after receipt of payment. The buyer shall be responsible for all further expenses related to vehicle registration;
 • The vehicle shall be handed-over only upon payment of full bid price;
 • Payment and receipt of vehicle shall be done within five working days following the announcement of the winner;
 • UNDP shall not bear the responsibility for any repairs or any other service charges of the sold vehicle;
 • The buyer shall bear all related customs clearance, transportation and insurance costs of the sold vehicle.

Contact person for inquires: Vadim Severin (069872887)

 

 

PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE ÎN MOLDOVA

 ANUNŢĂ

Licitație pentru vânzarea mijlocului de transport din cadrul oficiului PNUD 

Volkswagen Touran
Anul de producere – 2008
Volumul motorului – 1390 cm3, benzina
Kilometraj – 69636 km
Cutie de viteze – automata

Instrucţiuni şi Condiţii de Vânzare                                

 • Prețul de pornire: USD 6,800.00
 • Examinarea vehiculului poate fi efectuată în perioada 30 Octombrie – 06 Noiembrie 2015, între orele 09:00 şi 17:00, la următoarea adresă:  str. 31 august 1989, 131, Chişinău;
 • Vehiculul va fi vândut licitantului care va propune cel mai mare preţ, în baza ofertelor primite;
 • Ofertele pregătite în conformitate cu formularul de mai jos vor fi prezentate în plicuri sigilate la sediul PNUD, situat la adresa:  Chişinău, str. 31 august 1989,131, nu mai târziu de ora 16:30 (ora locală), la 09 noiembrie 2015. Ofertele trebuie să poarte inscripţia “Volkswagen Touran”. Ofertele expediate după termenul-limită sau prezentate în plicuri nesigilate nu vor participa la licitaţie. Ofertele pot fi prezentate, de asemenea, în format electronic la următoarea adresă: tenders-Moldova@undp.org;
 • PNUD îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă fără a prezenta justificări;
 • Plata se va efectua în numerar sau prin transfer bancar, în lei moldoveneşti, la rata de schimb stabilită de ONU în ziua de plată;
 • Cumpărătorul acceptă ca vehiculul să fie vândut „în starea curentă şi având amplasarea actuală”, în starea tehnică în care se află la moment şi fără anumite garanţii în formă scrisă;
 • Vehiculul vândut nu poate fi returnat sau schimbat;
 • Vehiculul NU a fost supus formalităţilor vamale;
 • PNUD va oferi o adeverinţă care va servi drept contract oficial de vânzare. PNUD va retrage plăcuţele de înmatriculare diplomatice şi documentele de înmatriculare pentru a scoate de la evidenţă vehiculul dat. PNUD va oferi documentele necesare (scrisoare oficială pentru autorităţile competente, în vederea scoaterii de la evidenţă a vehiculul, precum şi declaraţia vamală) în termen de cinci zile lucrătoare după încasarea plăţii. Cumpărătorul va suporta cheltuielile ulterioare, aferente înregistrării vehiculului;
 • Vehiculul va fi predat doar după achitarea completă a preţului oferit în cadrul licitaţiei;
 • Plata şi ridicarea vehiculului se va efectua în decurs de cinci zile lucrătoare după anunţarea câştigătorului licitaţiei;

Offers can be submitted either in hard copy, or electronically. Offers received by fax will be rejected. Incomplete offers shall not be examined.

a) Documents/offers in hard copy need to be submitted in a sealed envelope and addressed to:
UNDP Moldova
131, 31 August 1989 Street, MD-2012, Chisinau
Attention: Registry Office/Procurement

b) Offers sent electronically need to be addressed to the following e-mail address:

tenders-Moldova@undp.org

Contacts:
Mr. Corneliu Martiniuc.
E-mail: corneliu.martiniuc@undp.org

Supporting documents:

Bid Submission Form / Formular de prezentare a ofertei Microsoft

Picture 1 Picture

Picture 2 Picture

Picture 3 Picture


 

Disclaimer

In case of discrepancies between the text published on the website and the contents of the supporting documents, the provisions, instructions and conditions included in the supporting documents (published as Adobe Portable Document Format files) shall prevail. In case of discrepancies between the English version and the Romanian and/or Russian versions of text, documents or other content published on this webpage, the English version shall prevail.Other UN Agencies in Moldova

Procurement opportunities launched by other UN Agencies in Moldova (such as IOM, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, UNAIDS) are published on the official website of the UN in Moldova.

Procurement Notices.