New e-Tenders System has been launched. Visit http://sc.undp.md for details.


Title: Concurs pentru selectarea proiectelor pentru Programul de granturi mici al Fondului Global de Mediu/GEF SGP call of proposals.

Reg. no.:EoI15/01049

Launch date: 15 July 2015, 10:30 (GMT+2:00)

Deadline: 03 August 2015, 17:00 (GMT+2:00)

Procurement method: Expression of Interest

Category: Grants

Programul de Granturi Mici al Fondului Global de Mediu (GEF SGP) lansează o serie de runde de selecție pentru propuneri de proiecte din partea organizațiilor neguvernamentale și organizațiilor comunitare.

Lansat în 1992, Programul de Granturi Mici (Small Grants Programme - SGP) al Fondului Global de Mediu (Global Environment Facility - GEF) a început în Republica Moldova la finele anului 2012. Pînă la data actuală, GEF SGP a finanțat 11 proiecte în Moldova, ce totalizează peste 500 mii dolari SUA. GEF SGP sprijină activitățile ce contribuie la obținerea unor beneficii globale de mediu în domeniile conservării biodiversității, al schimbărilor climatice, al apelor internaționale, al gestionării durabile, a terenurilor și al poluanților organici persistenți, cu implicarea comunităților locale și cu generarea unor efecte pozitive pentru acestea. În aceste runde de selecție, se recomandă organizațiilor ce propun proiecte în domeniile de interes GEF. Valoarea maximă a unui grant acordat este 50 000 dolari SUA. Proiectul trebuie să ofere o cofinanțare de cel puțin 50% din valoarea totală a proiectului, dintre care aproximativ 50% în monetar și 50% în natură.

Termenul limită de primire a propunerilor de proiecte este 03 August 2015, orele 17.00. 

Toate detaliile necesare privind procesul de solicitare a finanțărilor (inclusiv termene, criterii de eligibilitate și instrucțiunile privind formularea propunerilor de proiecte) sunt furnizate în Formularul de Aplicare, împreuna cu Anexele respective (Anexa 1, Anexa 2). Propunerile pot fi trimise electronic sau pe hirtie. Ofertele primite prin fax vor fi respinse. Ofertele incomplete nu vor fi examinate.

Ofertele vor fi marcate: “GEF/SGP – Propuneri de Proiect, 2015”.  

În cazul cînd depuneți cererea prin e-mail vă atenționăm că aceasta nu trebuie să depășească 5 MB, în caz contrar mesajul nu va fi recepționat.

 

a) Propunerile de proiect pot fi prezentate direct la oficiul Casa Naţiunilor Unite, str. 31 August 1989, 131, Chişinău, MD-2012.
Attention: Registry Office/Procurement

b) Ofertele transmise electronic vor fi adresate la tenders-Moldova@undp.org

UPDATE 24/07/2015: UNDP Moldova is hereby amending the solicitation documents. Please see Amendment Nr.1.
All other terms and conditions of the solicitation documents, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

Contacts:
Ms. Inessa Galitchi.
E-mail: inessag@unops.org

Supporting documents:

Letter of Invitation Adobe

Instructiuni de aplicare Adobe

Инструкция по заполнению заявки на участие Adobe

Application form Microsoft

Formular de aplicare Microsoft

Бланк проектной заявки Microsoft

Budget form Microsoft

Formular buget Microsoft

Expression of Interest - Amendment Nr. 1 (in Romana si Rusa) Adobe


 

Disclaimer

In case of discrepancies between the text published on the website and the contents of the supporting documents, the provisions, instructions and conditions included in the supporting documents (published as Adobe Portable Document Format files) shall prevail. In case of discrepancies between the English version and the Romanian and/or Russian versions of text, documents or other content published on this webpage, the English version shall prevail.Other UN Agencies in Moldova

Procurement opportunities launched by other UN Agencies in Moldova (such as IOM, UNFPA, UNICEF, UNHCR, WHO, UNAIDS) are published on the official website of the UN in Moldova.

Procurement Notices.