Domenii de intervenţie

Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi reducerea sărăciei
Prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, comunitatea internaţională abordează majoritatea dimensiunilor dezvoltării umane, inclusiv reducerea cu jumătate până în anul 2015 a proporţiei persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă. detaliat...


Dezvoltare instituţională
Acum, mai multe state ca oricând lucrează pentru a edifica o guvernare democratică. detaliat...

Energie şi mediu pentru dezvoltare
Energia şi mediul sunt esenţiale pentru dezvoltarea durabilă. detaliat...

Prevenirea crizelor şi reabilitare
Multe ţări sunt vulnerabile din ce în ce mai mult în faţa dezastrelor naturale sau conflictelor violente, care pot anula deceniile de dezvoltare şi pot adânci în continuare sărăcia şi inegalitatea. detaliat...

Răspuns la HIV/SIDA
Pentru a preveni extinderea HIV/SIDA şi pentru a reduce impactul maladiei, ţările în curs de dezvoltare trebuie să mobilizeze instituţiile publice şi societatea civilă la toate nivelele. detaliat...

Egalitatea genurilor
UNDP's strategy for gender mainstreaming emphasises systematic integration of gender equality objectives into organisational policies, programmes at all levels, resource allocations and practices. detaliat...