Locuitorii din Ruseni, Edineţ au obţinut acces la apă potabilă

Chişinău, 12 decembrie 2012 – Peste 50 de familii din satul Ruseni, raionul Edineţ, au obţinut acces la apă potabilă graţie unui proiect de dezvoltare comunitară, implementat de locuitorii satului cu sprijinul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată.

„Apa înseamnă viaţă. Acum, când avem şi noi apă la robinet, putem spune că trăim”, au afirmat sătenii la evenimentul de lansare a sistemului renovat de aprovizionare cu apă. Satul Ruseni dispune de 4 fântâni arteziene, însă nici una dintre ele, la fel ca şi apeductul, nu mai funcţionează de mulţi ani. Până a avea acces centralizat la apă, locuitorii o puteau folosi doar din fântâni. „Fântânile sunt foarte adânci, iar apa din ele este contraindicată pentru consum. Tocmai din acest motiv, am insistat să aducem apă potabilă în sat şi am apelat la ajutorul donatorilor. Cu forţele proprii n-am fi reuşit niciodată să rezolvăm problema”, spune Tatiana Rusanovschi, primarul de Ruseni.

Cu asistenţa Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) a fost renovată o porţiune a apeductului local şi o fântână arteziană, oferind acces la apă potabilă pentru un sector al satului în care locuiesc aproximativ 50 de familii. „Ne-am concentrat atenţia asupra sectorului în care ponderea populaţiei vulnerabile este mai mare. Până când va fi renovat întregul sistem, cei rămaşi fără apă vor face o înţelegere cu locuitorii din zona deservită pentru a obţine acces centralizat la apă”, a mai spus primarul de Ruseni.

Potrivit Olesei Cruc, manager în cadrul PCDLI, localitatea Ruseni este una din cele 100 de comunităţi ţintă ale Programului selectate după criteriul vulnerabilităţii în baza indicatorilor de deprivare a ariilor mici. Pe lângă asistenţa tehnică şi financiară pentru realizarea acestui proiect, Ruseni, la fel ca şi celelalte localităţi, a mai beneficiat de asistenţa PCDLI în procesul de mobilizare comunitară pentru împuternicirea grupurilor vulnerabile şi pentru elaborarea strategiei de dezvoltare socio-economică printr-o abordare bazată pe respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de gen. „Această abordare presupune participarea tuturor membrilor comunităţii în procesul de identificare a priorităţilor locale şi asigurarea unor beneficii egale de pe urma dezvoltării locale pentru toţi membrii comunităţii, inclusiv grupurile vulnerabile”, a mai spus Olesea Cruc.

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este implementat de Guvernul Republicii Moldova cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entităţii Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) şi cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei. PCDLI susţine Republica Moldova în procesul de descentralizare şi  consolidare a autonomiei locale şi  urmăreşte scopul de a asigura întregii populaţii, inclusiv grupurilor vulnerabile, beneficii egale de pe urma descentralizării şi dezvoltării locale.

Pentru informaţii suplimentare, puteţi contacta: Natalia Costaş, consultant în comunicare PCDLI, Tel:(+ 373 22) 69221141, E mail: natalia.costas@undp.org