Un centru model pentru bătrâni a fost deschis la Calfa, Anenii Noi cu susţinerea Uniunii Europene şi PNUD Moldova

Chişinău, 16 februarie 2012 – Peste 40 de bătrâni singuratici sau aflaţi în dificultate din localitatea Calfa, Anenii Noi vor beneficia de condiţii mai bune de viaţă graţie Centrului de Plasament Temporar a Bătrânilor inaugurat astăzi în localitate.

Centrul a fost înfiinţat cu sprijinul proiectului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de PNUD Moldova şi este singura instituţie socială de acest gen din zona de securitate. Centrul, cu o capacitate de 25 de locuri, va oferi bătrânilor condiţii de cazare apropiate de cele familiale, hrană, asistenţă medicală şi consiliere psiho-socială în condiţii de plasament, dar şi asistenţă la domiciliu pentru cei aproximativ 15  bătrâni care nu se pot deplasa. Pentru aceştia din urmă personalul centrului va distribui acasă mâncare caldă, haine şi produse de primă necesitate. „Din cei aproape 1,9 mii de locuitori ai  comunei, aproximativ 400 sunt bătrâni neajutoraţi sau singuratici. O bună parte dintre ei au contribuit toată viaţa lor la dezvoltarea comunităţii, însă acum trăiesc sub limita sărăciei. Tocmai de aceea, am insistat să deschidem un astfel de centru în Calfa, pentru ca să le putem oferi o bătrâneţe decentă şi liniştită, aşa cum o merită”, a spus Ludmila Ceaglic, primarul localităţii Calfa. Ea mai spus că acest proiect a fost implementat datorită susţinerii Uniunii Europene şi PNUD Moldova, cu ajutorul cărora a fost reconstruit din temelie şi reamenajat un edificiu vechi din localitate, a fost înlocuit apeductul, sistemul de încălzire şi cel de canalizare, au fost reabilitate reţelele electrice. De asemenea, în cadrul proiectului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” Centrul nou creat a fost echipat cu tot mobilierul şi utilajul necesar. Costul total al lucrărilor de reparaţie şi de amenajare a Centrului se estimează la aproximativ 99 mii 394 Euro.  
Ludmila Ceaglic a mai menţionat, că între timp planifică să extindă Centrul, astfel încât să poată oferi oportunităţi de reabilitare socială şi pentru bătrânii din localităţile adiacente (Roşcani, Hârbovăţ, Gura Bâcului, Speia, Teia şi Grigoriopol). Deocamdată, persoanele de vârsta a treia vor fi cazate sau vor obţine asistenţă în cadrul instituţiei pe parcursul a şase luni, după principiul rotaţiei, asta pentru a putea acoperi un număr mai mare de beneficiari.


Prezent la ceremonia de deschidere, Wolfgang Behrendt, Şef Adjunct al Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, a declarat că Centrului de Plasament Temporar a Bătrânilor este una dintre zecile de instituţii sociale care au fost înfiinţate sau au fost renovate cu sprijinul Uniunii Europene în zona de securitate, inclusiv regiunea transnistreană. „Prin aceste proiecte ne dorim să îmbunătăţim condiţiile de viaţă pentru populaţia din regiune, dar şi pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. UE planifică să susţină în continuare proiecte similare, în special în domeniul social, afaceri şi mediu. Aceste proiecte, având ca scop promovarea încrederii între Chişinău şi Tiraspol, pentru binele oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului”, a mai menţionat Wolfgang Behrendt.      

Matilda Dimovska, Reprezentant Permanent Adjunct PNUD Moldova, a declarat în cadrul ceremonii că Centrul a fost înfiinţat graţie mobilizării comunităţii, a administraţiei publice locale şi a donatorilor şi că este un exemplu de cooperare demn de urmat şi pentru alte localităţi din regiune.

Proiectul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” are drept scop abordarea necesităţilor comunităţilor din regiunea transnistreană prin sporirea accesului la serviciile economice şi sociale de bază, precum şi accesului la sursele de informare obiective şi diversificate. Totodată, proiectul urmează să abordeze necesităţile celor mai vulnerabile comunităţi, un accent deosebit fiind pus pe zona de securitate şi regiunea transnistreană. Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Pentru mai multe detalii, puteţi contacta:
Victor Munteanu, Manager de proiect, PNUD Moldova, tel. 260786, e-mail: victor.munteanu@undp.org, Natalia Costaş, consultant comunicare PNUD Moldova, tel.069221141, e-mail: natalia.costas@undp.org Hubert Duhot, Ataşat /Manager de proiect, Delegaţia UE, tel. 505210, e-mail: Hubert.DUHOT@eeas.europa.eu