Să reanimăm malurile râului Nistru, ca să respirăm mai bine

30 noiembrie 2012, Chişinău -----  Cu acest mesaj organizaţiile „Vitality” din oraşul Tirapol şi „Renaşterea Rurală” din comuna Tohatin au mobilizat peste 200 de elevi de pe ambele maluri ale Nistrului pentru activităţi de salubrizare şi înverzire a zonei riverane râului Nistru.  

Pe parcursul lunii noiembrie, tinerii împreună cu profesorii lor, reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi autorităţilor publice locale au plantat peste o mie de arbori şi arbuşti în zonele afectate de inundaţii şi alunecări de teren de lângă localităţile Grigoriopol, Tiraspol şi Vadul lui Vodă. Ghidaţi de specialiştii Academiei de Ştiinţe din Moldova, aceştia au mai elaborat şi o hartă a regiunilor riverane Nistrului supuse riscului de alunecări de teren şi au participat la sesiuni informative despre importanţa spaţiilor verzi şi protejarea ecosistemelor.

Acestea sunt primele activităţi din domeniul ecologic desfăşurate de cele două organizaţii neguvernamentale cu asistenţa Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” (SCBM), finanţat de Uniunea Europeană (UE) şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Până în luna septembrie 2013, acestea vor mai evalua starea ecologică reală a râului Nistru şi vor propune soluţii concrete pentru ameliorarea situaţiei, vor desfăşura campanii de informare cu privire la protejarea mediului înconjurător, vor elabora o broşură despre speciile de peşti care populează albia râul Nistru şi vor continua activităţile de salubrizare şi înverzire.

„Activităţile noastre deja au un mare impact. Voluntarii au conştientizat că fiecare copac plantat înseamnă reducerea cantităţii de dioxid de carbon din atmosferă, ceea ce prelungeşte şi îmbunătăţeşte calitatea vieţii. Odată ce s-au pătruns de această idee, tinerii o promovează şi în rândul semenilor lor, iar acest lucru îi mobilizează şi le dezvoltă spiritul civic. Ne propunem ca populaţia din localităţile amplasate de-a lungul râului Nistru să conştientizeze necesitatea protecţiei şi utilizării raţionale a resurselor naturale disponibile în lunca Nistrului”, spune Veaceslav Bejenari, preşedintele ONG-ului „Vitality”.

Potrivit Olgăi Vasiliev, ofiţer de proiect în cadrul Programului „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, în prezent 12 organizaţii neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului  beneficiază  de asistenţa SCBM în desfăşurarea proiectelor comune în diferite domenii tematice.

Mai mult despre proiect la: http://www.undp.md/projects/Transnistria.shtml