Ateliere de consultare a autorităţilor locale privind proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare

CHIŞINĂU 2 August 2011Pe parcursul a două săptămâni, începând cu 2 august curent, în mai multe localităţi din R. Moldova se desfăşoară ateliere de lucru consultative cu autorităţile locale privind proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare, organizate de Cancelaria de Stat în parteneriat cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) cu sprijinul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată.

Consultările au demarat pe 2 august la Chişinău şi vor continua la Edineţ, Cimişlia, Bălţi şi Orhei. În cadrul atelierelor autorităţile publice locale de nivelul I şi II din regiunile centru, sud şi nord se vor întâlni cu reprezentanţii Guvernului şi experţi în domeniu  pentru a discuta pe marginea proiectului Strategiei Naţionale de Descentralizare, a prezenta propuneri de completare, perfecţionare a documentului, dar şi pentru a-şi  expune viziunea privind dezvoltarea locală în contextul descentralizării, folosind o abordare fundamentată în domeniul drepturilor omului şi egalităţii de gen. De asemenea, participanţii şi-au propus să discute despre mecanismul intern de consultare a APL, urmând ca la finalul consultărilor să propună factorilor de decizie anumite recomandări de perfecţionare a Strategiei şi viziunea CALM-ului privind reforma de descentralizare.

Prin aceste ateliere Cancelaria de Stat continuă etapa a doua a procesului de consultări publice iniţiate în luna aprilie curent în vederea îmbunătăţirii proiectului Strategiei, astfel încât documentul final să reprezinte o viziune consolidată, de consens a autorităţilor guvernamentale, neguvernamentale şi a tuturor membrilor societăţii.

La atelierul de consultare desfăşurat la Chişinău au participat Eugen Furculiţă, consilier al Secretarului General al Guvernului, în portofoliul căruia intră şi descentralizarea şi asigurarea autonomiei locale, Victoria Cujba, Direcţia politici de descentralizare din cadrul Cancelariei de Stat, Adrian Ionescu, expert internaţional în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, membrii Consiliului de Administrare şi ai secretariatului CALM, autorităţile locale din regiunea centru a R. Moldova. În cadrul acestui atelier Direcţia politici de descentralizare a făcut o prezentare a proiectului Strategiei şi a viziunii Guvernului privind procesul de descentralizare. „O noutate importantă a proiectului Strategiei este faptul că a fost formulată prin prisma abordării bazate pe drepturile omului şi egalitatea de gen. Guvernul urmăreşte scopul de a asigura grupurilor vulnerabile, inclusiv categoriilor discriminate, social excluse şi marginalizate, beneficii egale de pe urma descentralizării”, a menţionat Victoria Cujba. Totodată, a mai subliniat că pentru implementarea Strategiei se propun acţiuni pe etape, se prevede elaborarea foilor de parcurs sectoriale pe domenii concrete, pasibile descentralizării, cu asigurarea unei autonomii locale autentice. În acest sens, este consultată şi opinia reprezentanţilor APL, societăţii civile şi diferitelor grupuri-ţintă. „La finele consultărilor vom întocmi o sinteză a tuturor propunerilor, pe care le vom analiza minuţios pentru a fi înserate în proiectul final”, a mai declarat Victoria Cujba.

Cele 5 ateliere sunt facilitate de către reprezentanţii Congresului Autorităţilor Locale - organizaţie neguvernamentală care promovează drepturile şi interesele legitime a tuturor autorităţilor locale din R. Moldova. „CALM crede în conlucrarea cu autorităţile centrale bazată pe respect reciproc şi vom căuta să construim o platformă de dialog şi acţiuni comune îndreptate spre promovarea descentralizării în interesul public, vom căuta să iniţiem relaţii de parteneriat cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale într-un mod care generează susţinerea lor în înfruntarea provocărilor în construirea administraţiei locale moderne, să prezentăm interesele APL şi să consolidăm capacităţile lor”, a declarat Viorel Furdui, directorul executiv CALM. El a mai spus că scopul final al reformei de descentralizare trebuie să fie asigurarea unei autonomii locale veritabile şi asigurarea populaţiei cu servicii publice de calitate. Participanţii la atelier au dezbătut conţinutul proiectului Strategiei pe domenii de intervenţii, au discutat cadrul instituţional, etapele de implementare, impactul descentralizării, dar şi Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei în grupuri de lucru, într-un mod interactiv.  

  Vă reamintim, proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare a fost elaborat în cadrul Grupurilor de lucru pentru descentralizare, constituite de Comisia paritară, cu suportul partenerilor de dezvoltare, reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, societăţii civile, mediului academic şi ştiinţific.

Mai multe informaţii despre Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată la...