Raportul Global al Dezvoltării Umane 2009: Republica Moldova în contextul migraţiei internaţionale – câştiguri şi bariere

Noul Raport al Dezvoltării Umane plasează Republica Moldova pe poziţia 117 dintre-un număr de 182 de ţări ale lumii, conform Indicelui Dezvoltării Umane

Chişinău, 5 Octombrie 2009 — Raportul Global al Dezvoltării Umane 2009, lansat, la 5 octombrie 2009, la Chişinău şi în alte capitale ale lumii, oferă a analiză a oportunităţilor şi constrângerilor pe care le implică astăzi fenomenul migraţiei pe plan internaţional şi poziţionează Republica Moldova pe locul 117 în lume, conform Indicelui Dezvoltării Umane, care rezumă perspectivele unei vieţi lungi şi sănătoase, starea educaţiei şi standardele unui trai decent.

Raportul Dezvoltării Umane, editat cu titlul „Depăşirea barierelor: mobilitatea şi dezvoltarea umană”, demonstrează că migraţia este un proces ce trebuie administrat, şi nu o problemă care trebuie rezolvată: migranţii pot contribui cu idei, resurse, cunoştinţe şi abilităţi la dezvoltarea comunităţilor din ţările de destinaţie, dar şi din statele de origine, însă ţările lumii nu trebuie să înlocuiască politicile şi strategiile de dezvoltare cu beneficiile pe care le poate aduce migraţia.

„Migraţia poate fi o forţă a binelui, contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea umană”, a afirmat, la Bankok, cu ocazia lansării Raportului Global, Helen Clark, Administratorul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), agenţia de dezvoltare care a comandat elaborarea acestui Raport independent.

Pentru a pune migraţia în serviciul dezvoltării umane, sunt necesare, între altele, demistificarea unor mituri comune despre migraţiune şi realizarea unui pachet de reforme, susţine Raportul Dezvoltării Umane.

Contrar unor convingeri mai vechi, migranţii se deplasează mai mult în interiorul propriilor ţări decât în afara hotarelor; ei pot contribui la ascensiunea economică şi oferă mai mult decât iau; iar comunităţile care găzduiesc migranţi mai degrabă îi acceptă decât îi resping, dacă există locuri de muncă, observă Raportul Dezvoltării Umane 2009, semnat de Jeni Klugman, în calitate de autor principal.

Pachetul de politici, propuse de Raport pentru a obţine pe planul dezvoltării umane beneficii maxime provenind din procesul de migraţiune, cuprinde şase direcţii-cheie, începând cu deschiderea canalelor de intrare pentru mai mulţi lucrători, mai ales pentru cei necalificaţi, până integrarea componentei de migraţiune în strategiile de dezvoltare ale ţărilor de origine.

„Migraţia a jucat un rol crucial în ameliorarea standardelor de viaţă ale cetăţenilor din Moldova – şi acest fapt nu poate fi negat”, a afirmat, la Chişinău, Kaarina Immonen, Reprezentantul Permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova. „În acelaşi timp, costurile umane şi sociale asociate cu migraţia au fost semnificative în Moldova. Acest Raport al Dezvoltării Umane este deopotrivă un prilej de reflecţie asupra acestor procese şi un îndemn la acţiune”, a remarcat Reprezentantul Permanent PNUD, cu ocazia primei lansări regionale a Rapoartelor Globale ale Dezvoltării Umane, găzduită vreodată de Republica Moldova.

Pe plan regional, Raportul Dezvoltării Umane 2009 este lansat simultan la Chişinău, Istambul şi Moscova.

Raportul Global al Dezvoltării Umane 2009 menţionează numele Republicii Moldova la paginile 75, 76, 82 şi 90 şi explică plasarea Moldovei pe locul 117, conform Indicelui Dezvoltării Umane.

Indicele Dezvoltării Umane din acest an, care reflectă anul 2007, evidenţiază decalaje mari în ceea ce priveşte bunăstarea şi oportunităţile de viaţă, care continuă să divizeze ţările de pe glob, într-o lume din ce în ce mai conectată reciproc. Indicele Dezvoltării Umane al Republicii Moldova este de 0.720, care situează ţara pe locul 117 dintr-un total de 182 de ţări, pentru care au fost făcute calcule.

Primele trei ţări ale lumii, plasate în 2009 conform Indicelui Dezvoltării Umane, sunt, după cum urmează: Norvegia, Australia şi Islanda, iar clasamentul este încheiat de Niger, Afganistan (inclus pentru prima oară după 1996) şi Sierra Leone.

Indicele Dezvoltării Umane

Împreună cu lansarea Raportului Global al Dezvoltării Umane 2009, este prezentat, de asemenea, şi Indicele Dezvoltării Umane (IDU), care face parte din Raport. IDU reprezintă un rezumat al indicatorilor bunăstării oamenilor, combinând câteva dimensiuni ale dezvoltării umane: o viaţă lungă şi sănătoasă (măsurată prin speranţa de viaţă la naştere), un nivel bun de educaţie (măsurat prin rata ştiinţei de carte la adulţi, combinată cu rata totală a înrolării în învăţământul primar, secundar şi terţiar) şi condiţii de trai decent (măsurate prin Produsul Intern Brut pe cap de locuitor). Indicele Dezvoltării Umane 2009 relevă că, în ciuda progreselor înregistrate în multe regiuni în ultimii 25 de ani, disparităţile în ceea ce priveşte bunăstarea oamenilor în ţările bogate şi sărace continuă să fie inacceptabil de mari.

În acest an, IDU a fost calculat pentru 182 de ţări şi teritorii – cea mai largă reprezentare cuprinsă vreodată. Estimările, care se bazează pe cele mai recente date disponibile, compilate de Naţiunile Unite şi alţi parteneri internaţionali, se bazează pe datele din 2007.

***

Pentru mai multe informaţii despre IDU 2009 şi pentru a accesa Raportul Dezvoltării Umane şi dosarul de presă complet, vizitaţi: www.hdr.undp.org

DESPRE ACEST RAPORT: Raportul Dezvoltării Umane continuă dezbaterile cadru asupra unora dintre cele mai urgente provocări, cu care se confruntă umanitatea. Acesta este un Raport independent, comandat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Jeni Klugman este autorul principal al Raportului 2009. Raportul este tradus în zeci de limbi şi este lansat în peste 100 de ţări în fiecare an.

DESPRE DEZVOLTAREA UMANĂ: Dezvoltarea Umană este un spaţiu al libertăţilor în care oamenii trebuie să-şi trăiască vieţile în modul în care ei decid să o facă. Acest concept – inspirat din operele fundamentale ale laureatului Premiului Nobel Amartya Sen şi promovat de defunctul Mahbub ul Haq, şi cunoscut, de asemenea, ca abordarea capacităţilor, datorită accentului său pe libertatea vitală pe care oamenii trebuie s-o obţină ca „să trăiască şi să creeze” – constituie esenţa abordării PNUD, încă de la lansarea primului Raport Global al Dezvoltării Umane în 1990.

DESPRE PNUD: PNUD este reţeaua globală de dezvoltare a Naţiunilor Unite, care pledează pentru schimbare şi conectează ţări la cunoştinţe, experienţă şi resurse care să ajute oamenii să-şi construiască o viaţă mai bună. PNUD este prezent în 166 de ţări, lucrând împreună cu acestea la identificarea propriilor soluţii legate de provocările dezvoltării naţionale şi globale. În timp ce ţările îşi dezvoltă capacităţile locale, ele beneficiază de experienţa experţilor PNUD şi partenerilor săi. Pentru mai multe informaţii, Vă rugăm să vizitaţi: www.undp.org

Pentru contact: Ludmila Tiganu Specialist comunicare, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Moldova, Adresa: Str. 31 August 1989, 131 Chişinău, MD-2012, Republica Moldova, Tel.: (373 22) 269 112, 220 045; Fax: (373 22) 220 041, e-mail: ludmila.tiganu@undp.md

  • PR1: (Eng), (Rom), (Rus)
  • PR2: (Eng), (Rom), (Rus)
  • PR3: (Eng), (Rom), (Rus)
  • PR4: (Eng), (Rom), (Rus)
  • PR5: (Eng), (Rom), (Rus)
  • PR6: (Eng), (Rom), (Rus)
  • PR7: (Eng), (Rom), (Rus)

     

  •